Thuis in autismebegeleiding

  • Groepsbegeleiding na schooltijd
  • Groepsbegeleiding in de schoolvakanties
  • Groepsbegeleiding in de weekenden
  • Logeerbegeleiding
  • Individuele begeleiding

Autismebegeleiding bij De Klimroos

​Wij bieden kleinschalige, gespecialiseerde groepsbegeleiding (naschoolse begeleiding en vakantiebegeleiding), logeerbegeleiding in de weekenden en individuele begeleiding bij ons op locatie, bij u thuis of op school aan kinderen met een autismespectrumstoornis, gedragsproblematiek of aan kinderen met een licht verstandelijke handicap.

Wij zorgen ervoor dat uw kind in een groep terecht komt die passend is bij zijn of haar kunnen en waar het kind zich prettig en veilig voelt. De groepen zijn klein en de begeleiders betrokken, enthousiast en professioneel. De Klimroos laat uw kind groeien.

Een kind met een autismespectrumstoornis opvoeden en begeleiden kan voor ouders/verzorgers zwaar zijn. Voor ouders/verzorgers is het belangrijk de balans te bewaken tussen draagkracht en draaglast en op tijd ‘in te grijpen’ als de draaglast te zwaar gaat worden. De Klimroos kan u hierbij helpen en u ontlasten zodat u de balans weer terug kunt vinden.

 

De drie belangrijkste kenmerken van onze begeleiding zijn;

structuur

duidelijkheid

voorspelbaarheid

Wij zijn ervan overtuigd dat kinderen zich veilig voelen in een omgeving waar zij structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid geboden krijgen. Hierdoor hebben zij een prettige tijd en kunnen zij zich verder ontwikkelen.

Onze locatie

De Klimroos biedt gespecialiseerde begeleiding aan kinderen met een autismespectrumstoornis. De begeleiding wordt geboden op onze locatie in een rustige woonwijk in Vlaardingen.

Onze doelstelling

Ons belangrijkste doel is het bieden van een prettige en veilige plek voor het kind.

✔ ontwikkeling van het kind zoveel mogelijk stimuleren

✔ ouders en verzorgers ondersteunen

✔ voorkomen dat overbelasting ontstaat

✔ goede en prettige samenwerking met ouders en verzorgers

Wij benutten leermomenten tijdens het groepsproces

nauwe samenwerking met de ouders/verzorgers, waarbij de mogelijkheid bestaat tot het opstellen van begeleidingsdoelen, die zowel bij De Klimroos als thuis gebruikt kunnen worden.