Thuis in autismebegeleiding

  • Groepsbegeleiding na schooltijd
  • Groepsbegeleiding in de schoolvakanties
  • Groepsbegeleiding in de weekenden
  • Logeerbegeleiding
  • Individuele begeleiding

Autismebegeleiding de Klimroos

Wij bieden kleinschalige, gespecialiseerde groepsbegeleiding, logeerbegeleiding en individuele begeleiding aan kinderen met een autismespectrumstoornis.

De drie belangrijkste kenmerken van onze begeleiding zijn;

structuur

duidelijkheid

voorspelbaarheid

Wij zijn ervan overtuigd dat kinderen zich veilig voelen in een omgeving waar zij structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid geboden krijgen. Hierdoor hebben zij een prettige tijd en kunnen zij zich verder ontwikkelen.

Onze locatie

De Klimroos biedt gespecialiseerde begeleiding aan kinderen met een autismespectrumstoornis. De begeleiding wordt geboden op onze locatie in een rustige woonwijk in Vlaardingen.

Onze doelstelling

Ons belangrijkste doel is het bieden van een prettige en veilige plek voor het kind.

✔ ontwikkeling van het kind zoveel mogelijk stimuleren

✔ ouders en verzorgers ondersteunen

✔ voorkomen dat overbelasting ontstaat

✔ goede en prettige samenwerking met ouders en verzorgers

Wij benutten leermomenten tijdens het groepsproces

nauwe samenwerking met de ouders/verzorgers, waarbij de mogelijkheid bestaat tot het opstellen van begeleidingsdoelen, die zowel bij De Klimroos als thuis gebruikt kunnen worden.