De Klimroos biedt gespecialiseerde begeleiding aan kinderen met een autismespectrumstoornis. De begeleiding wordt geboden op onze locatie in een rustige woonwijk in Vlaardingen.

Ons aanbod:
Groepsbegeleiding na schooltijd
Groepsbegeleiding in de schoolvakanties
Groepsbegeleiding in de weekenden
Logeerbegeleiding
Individuele begeleiding

Groepsbegeleiding na schooltijd

Stichting De Klimroos biedt groepsbegeleiding na schooltijd aan kinderen met een autismespectrumstoornis.

De kinderen worden, indien mogelijk, door onze begeleiders uit school gehaald. De groepsbegeleiding vindt tot uiterlijk 18.30 uur plaats. De kinderen eten een warme maaltijd op De Klimroos. Indien afgegeven in de beschikking en het kind maximaal 10 kilometer vanaf De Klimroos woont, brengen wij uw kind thuis. Is dit niet het geval, dan kunnen ouders hun kind ophalen bij De Klimroos.

De groepen bestaan uit maximaal 6 kinderen, waarop 2 ervaren begeleiders werkzaam zijn.

Meer informatie aanvragen over Groepsbegeleiding na schooltijd

Groepsbegeleiding in de schoolvakanties

Stichting De Klimroos biedt in de schoolvakanties groepsbegeleiding aan kinderen met een autismespectrumstoornis.

De groepsbegeleiding vindt plaats van 10.00 uur tot en met 17.00 uur.
De groepen bestaan uit maximaal 6 kinderen, waarop 2 ervaren begeleiders werkzaam zijn.

Meer informatie aanvragen over groepsbegeleiding in de schoolvakanties.

Groepsbegeleiding in de weekenden

Stichting De Klimroos biedt op zaterdag en zondag groepsbegeleiding aan kinderen met een autismespectrumstoornis.

De groepsbegeleiding vindt plaats op zaterdag en zondag van 10.00 uur tot en met 17.00 uur.
De groepen bestaan uit maximaal 6 kinderen, waarop 2 ervaren begeleiders werkzaam zijn. In het weekend blijven 4 kinderen logeren.

Daarnaast hebben we overdag 2 plekken voor kinderen die komen voor de groepsbegeleiding.

Meer informatie aanvragen over groepsbegeleiding in de weekenden.

Logeerbegeleiding

Stichting De Klimroos biedt logeerbegeleiding aan kinderen met een autismespectrumstoornis.

De logeerbegeleiding vindt plaats van vrijdag 19.00 uur tot en met zondag 17.00 uur.
De groepen bestaan uit maximaal 6 kinderen, waarop 2 ervaren begeleiders werkzaam zijn. In het weekend blijven 4 kinderen logeren. Daarnaast hebben we overdag 2 plekken voor kinderen die komen voor de groepsbegeleiding.

Meer informatie aanvragen over logeerbegeleiding.

Individuele begeleiding

Stichting De Klimroos biedt individuele begeleiding aan kinderen met een autismespectrumstoornis in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar.

Met de individuele begeleiding wordt er, door een vaste begeleider, begeleiding aan het kind in zijn/haar eigen omgeving geboden. Doel van deze begeleiding kan onder andere zijn;

 • Een vertrouwenspersoon zijn voor het kind;
  Soms lukt het een kind niet om dingen die hem/haar dwars zitten, bij zijn/haar ouders aan te geven.
  Een vertrouwenspersoon kan hierbij helpen. Het kind krijgt adviezen hoe er met de problemen
  omgegaan kan worden en zal ondersteund worden in het oplossen ervan.
 • Het kind begeleiden in het vergroten van zijn/haar zelfstandigheid;
  Een voorbeeld hierbij kan zijn; het buitenspelen. Veel kinderen spelen graag buiten en doen dit ook
  het liefst met andere kinderen. Vaak gaat dit mis en ontstaat er bijvoorbeeld ruzie of wordt er
  gepest. De begeleider kan het kind ondersteunen in het buitenspelen en het kind aanleren hoe het
  buitenspelen goed kan verlopen.
 • Het kind begeleiden in het vergroten van zijn/haar zelfvertrouwen; Door bijvoorbeeld succeservaringen en het leren omgaan met winnen en verliezen (bijvoorbeeld door middel van het spelen van spelletjes) kan het kind minder angst krijgen om bijvoorbeeld te verliezen of iets niet goed te doen.
 • Het kind begeleiden in het aanbrengen van structuur in de dag;
  Dit kan bijvoorbeeld door het kind te leren plannen, met behulp van pictogrammen/een agenda.
 • Ouders ontlasten;
  Terwijl de begeleider het kind begeleid, hebben ouders de tijd voor zichzelf en/of voor eventuele
  broertjes of zusjes.

De momenten waarop de individuele begeleiding plaatsvindt, wordt in overleg afgesproken.
In overleg is het ook mogelijk om de individuele op De Klimroos plaats te laten vinden. Dit is bijvoorbeeld ook mogelijk, wanneer begeleiding in een groep van 6 kinderen nog niet mogelijk is. Het kind kan dan wennen aan een groep met het uiteindelijke doel in de groep mee te kunnen.

Meer informatie aanvragen over individuele begeleiding

Wij benutten leermomenten tijdens het groepsproces

nauwe samenwerking met de ouders/verzorgers, waarbij de mogelijkheid bestaat tot het opstellen van begeleidingsdoelen, die zowel bij De Klimroos als thuis gebruikt kunnen worden.