De Klimroos biedt gespecialiseerde begeleiding aan kinderen met een autismespectrumstoornis. De begeleiding wordt geboden op onze locatie in een rustige woonwijk in Vlaardingen.