Duidelijkheid

Duidelijkheid wordt onder andere door structuur en voorspelbaarheid verkregen.
Als het kind duidelijkheid ervaart, wordt er in het kind een aantal gevoelens gestimuleerd.
Duidelijkheid zet een beweging van gevoelens als rust, begrip, ontspanning, veiligheid, zekerheid, zelfvertrouwen en verbondenheid in gang.

Mensen zonder autismespectrumstoornis benoemen deze gevoelens vaak als ‘prettige gevoelens’.
Het kind met een autismespectrumstoornis ervaart deze gevoelens soms anders en kan ze soms ook niet (of moeilijk) benoemen, maar aan het gedrag van het kind kunnen we zien dat deze gevoelens zijn uitwerking hebben.

Onduidelijkheid

Als het kind onduidelijkheid ervaart, wordt er in het kind ook een aantal gevoelens gestimuleerd.
Onduidelijkheid zet een beweging van gevoelens als onrust, onbegrip, spanning, onveiligheid, onzekerheid, wantrouwen en eenzaamheid in gang.

Mensen zonder autismespectrumstoornis benoemen deze gevoelens vaak als ‘onprettige gevoelens’.
Als het kind in deze ‘onprettige gevoelens’ blijft ‘hangen’ dan kan dit uitmonden in angstgevoelens.
Het kind met een autismespectrumstoornis ervaart deze gevoelens soms anders en kan ze soms ook niet (of moeilijk) benoemen, maar aan het gedrag van het kind kunnen we zien dat deze gevoelens zijn uitwerking hebben.

Door te zorgen voor dat steeds weer terugkerende gevoel van veiligheid, kan het kind zich zoveel mogelijk ontspannen. Hierdoor kan het kind ook energie stoppen in het benutten van zijn/haar mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen.

Bij deze ontwikkeling is in meer of mindere mate sprake van het moeten ‘aanleren’ van gedrag. Bij dit aanleren is herhaling een belangrijk aspect.

Kleine groep

Het deel uit maken van een kleine groep zien wij als een belangrijk aspect voor de ontwikkeling van het kind.
Omdat de leeftijden van de kinderen uiteen liggen en omdat ieder kind toch weer heel anders is, kunnen kinderen van elkaar leren.

Daarbij vinden wij het belangrijk, dat het kind begeleid kan worden in de omgang met andere kinderen en op deze manier ‘vriendjes’ en ‘vriendinnetjes’ kan hebben. Dit is een behoefte die bij deze kinderen toch vaak aanwezig is, maar waarin het kind begeleiding nodig heeft.

Kinderen met autismespectrumstoornis

Een kind met een autismespectrumstoornis opvoeden en begeleiden kan voor ouders/verzorgers zwaar zijn.

Voor ouders/verzorgers is het belangrijk de balans te bewaken tussen draagkracht en draaglast en op tijd ‘in te grijpen’ als de draaglast te zwaar gaat worden.

Doelstelling

Ons belangrijkste doel is het bieden van een prettige en veilige plek voor het kind. De belangrijkste kenmerken van onze begeleiding zijn structuur, voorspelbaarheid en duidelijkheid.

Wij zijn ervan overtuigd dat een kind zich veilig moet voelen om te kunnen leren en ontwikkelen.

Stimuleren ontwikkeling

Met De Klimroos willen we de ontwikkeling van het kind zoveel mogelijk stimuleren. Verder willen wij met De Klimroos ouders en verzorgers ondersteunen in het bewaken van de balans tussen draagkracht en draaglast en voorkomen dat overbelasting ontstaat.

Een goede en prettige samenwerking met ouders en verzorgers is erg belangrijk voor ons.

Wij benutten leermomenten tijdens het groepsproces

nauwe samenwerking met de ouders/verzorgers, waarbij de mogelijkheid bestaat tot het opstellen van begeleidingsdoelen, die zowel bij De Klimroos als thuis gebruikt kunnen worden.