De werkwijze bij Stichting de Klimroos

Uitgangspunten van onze begeleiding zijn: het zorgen voor duidelijkheid door middel van het bieden van structuur en voorspelbaarheid.

Duidelijkheid, structuur en voorspelbaarheid bieden wij door:

 • gebruik te maken van een dagaanduiding;
 • gebruik te maken van een vast dagprogramma;
 • de dagaanduiding en het dagprogramma te visualiseren met behulp van pictogrammen;
 • het consequent hanteren van regels en het nakomen van gemaakte afspraken;
 • zoveel mogelijk dezelfde begeleiders in te zetten op de groep;
 • voorspelbaarheid bieden in de benaderingswijze van de begeleiders.

Binnen deze structuur en voorspelbaarheid zullen wij flexibel blijven in het aanbrengen van veranderingen zodat het kind getraind blijft in het omgaan met verandering en ‘het onverwachte’ en zullen wij de ontwikkeling van het kind (sociaal, emotioneel, cognitief en lichamelijk) zoveel mogelijk stimuleren.

Ik wil kennismaken

Ontwikkeling stimuleren wij onder andere door:

 • het benutten van leermomenten tijdens het groepsproces;
 • het begeleiden van het kind tijdens samen speelmomenten;
 • het begeleiden van het kind tijdens alleen speelmomenten;
 • het begeleiden van het kind tijdens andere onderdelen van het dagprogramma;
 • nauwe samenwerking met de ouders/verzorgers, waarbij de mogelijkheid bestaat tot het opstellen van begeleidingsdoelen, die zowel bij De Klimroos als thuis gebruikt kunnen worden.

In alle situaties wordt rekening gehouden met het niveau van functioneren van het kind.

Wij benutten leermomenten tijdens het groepsproces

nauwe samenwerking met de ouders/verzorgers, waarbij de mogelijkheid bestaat tot het opstellen van begeleidingsdoelen, die zowel bij De Klimroos als thuis gebruikt kunnen worden.